ÔNG NGUYỄN KHẮC TUYỀN

Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

ÔNG NGUYỄN THÀNH TIẾN

Giám đốc điều hành Công ty CP Nội thất Beta Galaxy

ÔNG NGUYỄN KHẮC QUYẾT

Giám đốc điều hành công ty CP thương mại BetaCenter

ÔNG TRƯƠNG BÁ NGỌC

Giám đốc điều hành công ty CP Beta Decor

Giám đốc điều hành công ty CP xây dựng Beta Miền Bắc

ÔNG TRẦN QUỐC THIỀU
ÔNG TRẦN TUẤN ANH

Giám đốc điều hành công ty CP tư vấn thiết kế Beta Grand Home

ÔNG NGUYỄN VĂN TÙNG

Giám đốc điều hành Công ty CP Tư vấn thiết kế Beta AntGo

ÔNG LÊ THÀNH VINH

Giám đốc điều hành công ty CP Beta Home

ÔNG NGUYỄN TUẤN SƠN

Giám đốc Điều hành công ty CP Beta Minh Đức

ÔNG PHẠM HỒNG QUÂN

PGĐ điều hành công ty CP Beta Minh Đức

ÔNG ĐẶNG MINH ĐỨC

PGĐ điều hành công ty CP Beta Minh Đức

BÀ NGUYỄN THỊ ĐOAN

PGĐ Thường Trực Công ty CP Kiến trúc và xây dựng Betaviet

BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG

PGĐ – Trưởng phòng Marketing Công ty CP kiến trúc và xây dựng Betaviet